Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych na obszarze województwa podkarpackiego

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych na obszarze województwa podkarpackiego”
realizowany w ramach działania 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu 
na etapie „ostatniej mili” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 20007-2013

Okres realizacji projektu: 1.09.2012 – 31.08.2014

 Cel główny projektu: zapewnienie użytkownikom końcowym dostępu do szerokopasmowego Internetu o minimalnej gwarantowanej przepływności 2 Mb/s.

Cele szczegółowe projektu: 
 • zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego, które dotyka osób zamieszkałych na tych obszarach – w ramach projektu 440 użytkowników końcowych zostanie podłączonych do szerokopasmowego Internetu.
 • zakup urządzeń, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Zakupy te są niezbędne, aby umożliwić przesyłanie najwyższej jakości sygnału internetowego do odbiorcy końcowego.
 • zwiększenie potencjału gospodarczego firmy MTM-INFO S.C. Mariusz Pikor, Tomasz Taczański 

Planowana inwestycja polega na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym. Planowana inwestycja obejmie miejscowości zlokalizowane w powiecie stalowowolskim, tarnobrzeskim oraz rzeszowskim. Koncepcja projektu przewiduje budowę bezprzewodowej sieci w oparci u o systemy radiowe w paśmie chronionym (licencjonowanym) oraz niechronionym (nielicencjonowanym) jak również w oparciu o technologię światłowodowo-miedzianą (FTTC, FTTB).

Obszar świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu:
       • powiat rzeszowski:
              gmina Kamień: Nowy Kamień, Łowisko
              gmina Sokołów Małopolski: Markowizna
       • powiat stalowowolski:
              gmina Pysznica: Brandwica, Chłopska Wola, Jastkowice, Kłyżów
              gmina Radomyśl nad Sanem: Dąbrowa Rzeczycka, Kępa Rzeczyska, Musików, 
              Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Wola Rzeczycka
              gmina Zaleszany: Dzierdziówka, Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, 
              Majdan Zbydniowski, Motycze Szlacheckie, Obojna, Pilchów, Skowierzyn, Turbia, 
              Wólka Turebska, Zaleszany, Zbydniów
       • powiat tarnobrzeski:
              gmina Gorzyce: Furmany, Gorzyce, Motycze Poduchowne, Orliska,
              Sokolniki, Trześń, Zalesie Gorzyckie, Jamnica