Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowości Gorzyce w województwie podkarpackim

 

 

 

 

Projekt: “Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowości Gorzyce w województwie podkarpackim”

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
działanie 8.4. „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” 

Wartość Projektu: 1 814 412,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 032 592,19 zł
Termin realizacji projektu: 1.08.2013-31.07.2015

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 2Mb/s w technologii FTTH na terenie powiatu tarnobrzeskiego w woj. podkarpackim. 
W ramach projektu zostanie podłączonych 230 klientów z miejscowości Gorzyce (WIEŚ).

 

Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka