Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

 

 

 

 

Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013

Nazwa projektu 
„Budowa sieci FTTH w gminie Zaleszany przez firmę MTM-INFO s. c.”
 

Krótki opis projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej.

Projekt zapewni dostęp do szerokopasmowego Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s w technologii FTTH na terenie powiatu stalowowolskiego w województwie podkarpackim. W ramach projektu możliwość podłączenia otrzyma 515 mieszkańców – gospodarstw domowych – z
miejscowości: Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Motycze Szlacheckie. Odbiorcami ostatecznymi będą osoby prywatne.

W planowanej do realizacji inwestycji wnioskodawca zakłada budowę szerokopasmowego dostępu do
Internetu, gdzie powstaną dwie sieci: aktywna (HC) oraz pasywna (HP).
Oznacza to, że sieć aktywna to liczba zakończeń równa liczbie abonentów – użytkowników końcowych – osób które zostaną podłączeni do sieci w wyniku realizacji inwestycji. Wnioskodawca zakłada liczbę nowych użytkowników na poziomie 285 klientów. Natomiast liczba podłączonych (potencjalnych) klientów to HP, czyli abonent podłączony do sieci pasywnej ale bez końcówki ONU – klient nie korzysta z usług sieci ale jest w jej zasięgu. Wnioskodawca planuje udostępnić sieć pasywną 515 potencjalnym klientom.

Projekt ma na celu stworzenie możliwości korzystania z szerokiego wachlarza usług elektronicznych, jaki zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu. By zrealizować ten cel Wnioskodawca planuje wybudowanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.